Proje Sınıfından Fen Lisesine

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter

Özel Pelikan Koleji Kurucu Müdürü Gülay Körükmez, Özel Pelikan Ortakolu’nda LGS’de büyük başarılar kazandıklarını belirterek, “Pelikan ailesi olarak, öğrencilerimizin her yönüyle gelişmelerini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Özel Pelikan Koleji Kurucu Müdürü Gülay Körükmez, Özel Pelikan Ortakolu’nda LGS’de büyük başarılar kazandıklarını belirterek, “Pelikan ailesi olarak, öğrencilerimizin her yönüyle gelişmelerini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Körükmez sözlerine şöyle devam etti:

Özel Pelikan Ortaokulu olarak kuruluşumuzdan bu yana 8. sınıfa yeni bir kayıt geldiğinde bu yıl ilk kez yeni öğrencilerimiz için ayrı bir sınıf oluşturduk ve her yeni 8. sınıf öğrencimizi bu sınıfa yerleştirdik. Ardından; 5, 6 ve 7. sınıflardan itibaren eğitim-öğretim hayatına başlayan öğrencilerimizin LGS başarılarını, son sene yani 8. sınıfta kayıt yaptıran öğrencilerimizin başarılarıyla karşılaştırdık.

Bu karşılaştırma sonucunda şöyle bir tablo ile karşılaştık:

5. sınıfta kayıt yaptırıp eğitim- öğretim hayatına bizimle devam eden öğrencilerimiz %99,

6. sınıfta başlayıp devam edenler %80,

7. sınıfta başlayıp devam edenler %60,

8. sınıfta yani son sınıfta gelenler %40 oranında LGS başarısını artırmıştır.

oranları karşılaştırdığımızda LGS’de başarıyı yakalamada en önemli etkenin öğrenciye davranış kazandırma veya öğrencideki olumsuz davranışların değiştirilmesi olarak görüyoruz. Bunun da en iyi şekilde 5. sınıfta başlayıp devam eden öğrencilerimizde sağlandığını görüyoruz.

Kazandırdığımız davranışlar sadece ders çalışmakla sınırlı olmayıp, aynı zamanda değerler ve sorumlulukları da içermektedir.

Bu değerler ve sorumluluklar ise şunlardır:

Öncelikle zamanında okula gelmeyi öğretmek, ödevleri zamanında tamamlama alışkanlığı kazandırmak, kitap okuma alışkanlığını geliştirmek, zaman yönetimi becerilerini öğretmek, hedef koymayı ve bu hedeflere doğru ilerlemeyi sağlamak, günlük plan yapmayı öğretmek ve takip etmek, stres yönetimi konusunda rehberlik etmek.

Özel Pelikan Ortaokulu olarak öğrencilerimizi sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda karakter ve davranış gelişimine de önem veriyoruz. Bu değerler ve öğretiler, öğrencilerimizin LGS’de gösterdikleri başarıların arkasındaki en önemli etkendir. Pelikan ailesi olarak, öğrencilerimizin her yönüyle gelişmelerini desteklemeye devam edeceğiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Çocuk ve Ödül

Anne- babaların ve eğitimcilerin çocukları eğitirken kullandığı yöntemlerden biri ödüldür.  Ödül iyi bir şey gibi gözükse de doğru kullanılmadığında çocuklara zarar verebilmektedir. Bu nedenle ebeveynler

Lisede Pelikan’ı Tercih Eden Çıtayı Yükseltiyor

Lise eğitimi için Özel Pelikan’ı tercih eden öğrenciler çıtayı yükseltti. LGS’de elde ettikleri yüzdelik dilim ile YKS 2022’de yerleştiği sıralama karşılaştırıldığında Pelikan Fen ve Anadolu