Bakış Açımız

Bir kimseye bir şeyler öğretmek istiyorsanız doğayı öğretin; özgür düşünmeyi, sevmeyi ve saygı duymayı öğretin.

Ders kitaplarının gücüne güvenen, öğretim programlarımızda disipline yer veren ve çocuklarımızın belirli bir düzene sahip olmasını isteyen bir eğitim kurumuyuz. Tüm bunlarında ardında kalan, hepimizin sevdiği ve saygı duyduğu, enerjisine inandığı bir anlam var; doğa.

Bugüne kadar keşfedebildiğimiz eğitim dünyasında çocukların yaşam sürdürebilmesi için gerekli bilgi, beceri, davranış, tutum ve değerleri kazandırmak adına geniş yelpazede bakış açılarını geliştirmek en büyük amacımız olmuştur. Amacımız; öğrencilerimizin, doğa ve doğa sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak, doğanın işleyişi ve sistemi hakkında bilgilendirmek, doğaya karşı olumlu davranışlar sergilemelerini sağlayarak saygı duymalarını öğretmektir. Bu amaç doğrultusunda bazen ders kitaplarını okulumuzda bırakıp kendimizi doğanın içine bıraktık.

 

Doğa üzerine sevgi ve saygı edinmek ancak onu tanımakla mümkün olur.

Bu nedenle doğayı keşfetmek ve olumlu davranışlar gerçekleştirebilmek için doğa eğitimleri yapıyoruz. Eğitimler sayesinde öğrencilerimiz doğanın dilini öğreniyor. Ülkemizin doğal zenginliklerini ve verimli topraklarını göz önüne alırsak bu eğitimler için en iyi laboratuvar ormanlardır. Doğa eğitimi deneysellik ister, sınıf ortamında tanıtmaya benzemez. Doğada eğitim ile öğrencilerimiz, doğayla temas ederek açık hava etkinliklerinde aktif rol oynarlar.

Pelikan Kolejinde doğa eğitimleri ikiye ayrılır; Teori Eğitimi ve Arazi Eğitimidir.

Teori eğitiminde; doğanın önemi, doğa sevgisi, doğayı tehdit eden unsurlar ve doğa için alınabilecek önlemler tartışılır. Bu noktalarda öğrencilerimize eğitim verdikten sonra projelendirmelerini sağlayarak eğitimi somutlaştırırız. Diğer eğitim arazi eğitimidir; öğrencilerimiz bu noktada başlarında sorumlu öğretmenleri ile doğayı gezerek keşfederler. Kendi gözleriyle görebildikleri, dokunabildikleri ve deneyimleyebildikleri sürece öğrenmeye daha hevesli olurlar. Öğrencilerimize bu gezilerde keşif yapmalarını kolaylaştıracak birkaç ekipman veriyoruz. Böylece kendileri merak ettikleri bir bitki ya da canlı gördüklerinde onun üzerine arkadaşları ile daha pratik bir şekilde inceleme fırsatı buluyor. Sadece keşif yapmıyor aynı zamanda eğlenceli aktiviteler de planlıyoruz. Doğada resim çizme, doğanın sesini dinleme, kitap okuma, müzik yapma, trekking gibi etkinlikler ile keşfimizi heyecanlı hale getiriyoruz.

Tekdüze şehir hayatına maruz kalan çocuklarımızı asıl gerçeğe kavuşturuyor ve onları tabiatla iç içe bırakarak birbirlerini tanımalarına fırsat veriyoruz. Bu tip eğitimler çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyerek çevre ve doğa ile ilgili konumlarda daha duyarlı olmalarını sağlar. Beş duyu organını kullanarak daha kalıcı bir şekilde öğrenmeyi sağlarlar. Eğitimlerimiz sonucunda çocuklar doğaya, kendilerine ve topluma birer faydalı bireyler haline dönüşürler. Korur, emek verir ve sahiplenir. Çünkü bilirler ki bu ormanlar, denizler, dağlar sadece insanlar için değil tüm canlıların yaşam yeri olduğunu kavrarlar.

Doğa her yerde ve biz sadece onun küçük birer parçalarıyız.