Ritmik Abaküs

Somut öğrenme döneminde bulunan çocuklarda soyut   olan sayılar Ritmik Abaküs Sistemi ile somutlaşarak öğrencinin öğrenme dönemine uygun hale gelir. Böylece çocuk   beynin sol lobunun işlevi olan soyut olan kavramlarla, beynin sağ lobun işlevi olan görsel bölümlerini aktif olarak kullanmaya başlayabilir. Beynin iki bölümünün ortak kullanmaya başlayan öğrencinin dikkat verme ve dikkatini sürdürme süresinde önemli bir ölçüde artış gözlemlenmiştir.  Ayrıca öğrencinin abaküsü zihninde canlandırmaya başlaması ile okuduğuna odaklanma ve öğretmenini dinleme süresinde   artış da izlenmiştir.

 Bunlara ilave olarak öğrencilerde pratik düşünme, hızlı düşünme, işlem becerisinde artış gibi Prefrontal Korteks işlevlerinde artış gözlemlenmiştir. Prefrontal Korteks işlevlerinde artışlarla birlikte öğrencinin öz güveni gelişmeye başlamıştır.

 

Ritmik Abaküs Sistemi Nedir?

Ritmik Abaküs 4 basamaktan ve her basamakta 9 boncuktan oluşan somut bir sistemdir. Ayrıca 10’luk sayı sistemine göre tasarlandığı için   matematik dersine aktarılması kolaydır. Çocuk soyut olan sayıları abaküs ile somutlaştırarak sayılar arasındaki ritmik tekrarı keşfeder.  Böylece matematiğe karşı sempati duyarak matematik fobilerinin önüne geçer.