Ortaokul

1998 yılında Darıca’ da   bölgenin ilk etüt eğitim merkezi olarak eğitim hayatına başlayan Pelikan Eğitim Kurumları 2015 yılında  okullaşmıştır.

Hayat işte burada farklılaşıyor.

Ortaokul dönemi, çocukların davranışlarının  şekillenmeye başladığı  yaşları içermektedir. Bu dönemde öğrencide istendik davranışları tekrarlatmak daha kolay ve kalıcıdır. Akademik anlamda öğrencinin altyapısını kurmak ise daha uzun zaman dilimi ister.  Çünkü bu dönem bireyin beyin hücreleri arasındaki bağların koparak yeniden bağlanmaya başladığı şanslı dönemi içermektedir. Bu nedenle bilgiyi öğretmek kolay  fakat kalıcı hale getirmek ise emek ve doğal olarak zaman ister. Eğitim içerik ve düzeylerinin farklılaştığı, ders çeşitliliğinin arttığı ve yavaş yavaş çocukluktan sıyrılarak gelecekleri için hedefler oluşturdukları döneme giriş yapmaktadırlar. Çocuk yeni çağına ayak uydurmaya çalışırken aynı zamanda ulusal sınavlara hazırlık sürecine de girerek yüksek tempolu bir hayatın zorluklarla dolu yoluna adım atar. 

Pelikan Kolejinde uygulanan öğrenci merkezli eğitim modeli ile öğrenci kendi yeteneklerinin bilincine varabilir. 

Öğretim sınıfta biter; fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer.

Peki, bunlar ne anlama gelebiliyor?

1998 yılında Darıca’ da   bölgenin ilk etüt eğitim merkezi olarak eğitim hayatına başlayan Pelikan  Eğitim Kurumları 2015 yılında  okullaşmıştır.

Etüt merkezinde edindiği deneyimleri okulda uygulayan Pelikan Koleji ilk yılında TEOG’da Gebze birincisi, hız kesmeden ikinci yılında tekrar Gebze birincisi  ve Kocaeli ikincisi olmuştur. Değişen sınav sistemi ile birlikte Pelikan Koleji kendini kısa sürede yenileyerek öğrencilerinin %85’ni nitelikli okullara yerleştirmeyi başarmıştır.

 

Başarı: "Baş" olmak için "arı" gibi çalışmak gerekir.

Pelikan Koleji öğrencileri sınava hazırlanırken aynı zamanda hayata hazırlanır. Çünkü okul hayatın provasının yapıldığı yerdir. Pelikan Koleji öğrencileri için sınav sadece hayata hazırlanmak için
kullanılan bir araçtır.

Öğrenci Takibi+Sınav Taktikleri+Yaşamsal Ödevler+Proje+Yetenek Keşfi=Pelikan Koleji

Pelikan Koleji  eğitim programını  öğrencilerin akademik, sosyal, kişilik ve psikolojik  gelişimini sağlayacak şekilde düzenlemiştir. Böylece öğrencilerin  önce sosyal yaşam becerileri gelişmektedir. Akademik başarı ise bu gelişmeyi izlemektedir.

Pelikan Koleji Nitelikli Eğitimin Başlangıç Noktası

📌 Odaklanma ve dikkat toplama eğitimi
📌 Neuro-Linguistic Programming (NLP)
📌 Değerler Eğitimi
📌 Veli Bilinçlendirme
📌 Sınav Taktikleri
📌 Öğrenci Takibi
📌 İngilizce Eğitimi
📌 Almanca Eğitimi
📌 Steam Maker(Robotik Kodlama)
📌 Ritmik Abaküs Eğitimi
📌 Zeka Oyunları
📌 Müzik Eğitimi
📌 Resim Eğitimi
📌 Sahne Sanatları
📌 Yaşamsal Ödevler
📌 Kültür ve Sanat Gezileri

 

Eğitimin gerçek amacı sürekli soru soran bir birey meydana getirmektir.

 

Yaşamsal Ödevler ile Kendini Keşfet
Pelikan Koleji olarak her öğrencimizin ilgi alanlarına yönelmeleri ve onlara vakit ayırmaları konusunda hassas davranıyoruz. Öğrencilerimizin okulda işledikleri bilgileri evde geliştirerek uygulamaya dökmeleri için yaşamsal ödevler veriyoruz. Bu sayede öğrenciler günlük hayatlarını planlıyor, sosyalleşiyor ve eğitimde eksik hissettiği noktaları kapatmaları için harekete geçiriyoruz.

Pelikan Koleji Disiplininde Öğrenci Takibi
Öğrencilerin hayatlarında sıçrama yarattığı bu dönemde onların nitelikli takiplerini yapıyoruz. Bu faaliyetteki en büyük amaç; öğrencinin akademik olarak edindiği bilginin kalıcı olup olmadığını kontrol etmek, öğrenme konusunda zorluk yaşadığı noktaları saptamak ve eksik hissettiği konuları tamamlamaktır.

Bu takip sisteminin içinde;

🟠 Alt Yapı Kontrolü: Öğrenci okula ilk başladığında Matematik ve Türkçe alt yapıları nasıl olduğu tespit edilerek çocuğun eksikleri tamamlanır.

🟠 Etüt Çalışmaları: Çocuk sınıf ortamında eksik hissettiği konuları öğretmeni ile paylaşarak bire bir eğitim alır.

🟠 Defter Kontrolü: Öğrencileri erken yaşta defter düzeni nasıl olması gerektiği anlatılır ve takip edilerek kontrol edilir.

🟠 Kitap Okuma Alışkanlığı: Her ay seçilmiş kitaplar öğrenciler ile paylaşılarak okunması sağlanır. Kitaplar okunduktan sonra öğrenciler arasında söyleşi yapılarak öğrencinin ifade becerisi geliştirilir.

🟠 Ödev Takibi: Verilen ödevler öğretmenler tarafından kontrol edilerek öğrencilerin sorumluluk alma becerileri geliştirilmesi amaçlanır.

🟠 Soru Bankası Takibi: Öğrencinin çözmüş olduğu sorulardaki yanlışlar ve boşlar kontrol edilerek eksik görülen konular üzerine etüt çalışması yapılır.

🟠 Davranış Takibi: Öğrencilere “günaydın ve iyi günler kavramının önemini anlaması, yemek yeme kuralları, saygı ve görgü kuralları, iletişim kurma becerileri” öğretilerek sosyal hayatta özgüvenli ve kendini iyi ifade eden bireyler haline dönüşmeleri hedeflenir.

Çocuk yetiştirmek büyük sanattır. Çocukların genel davranış özelliklerini anlamak, onların ruh dünyalarına inmek, en zor konulardan biridir.

Tüm bu eylemlerin sonucunda Pelikan Eğitim Kurumları olarak iletişimi güçlü, karşılaşabileceği zorlukları mantığı ve doğru davranışıyla çözebilen derslerinde ve günlük hayatında başarıyı yakalayabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.