Görsel Sanatlar Kulübü

Pelikan Görsel Sanatlar Kulübü, öğrencilerimizin geçmişten gelen güzel izlerini ya da sınırsız hayallerini not kaygısı gütmeden çevresiyle paylaşmak amacı ile kurulmuş bir kulüptür. Ana hedefimiz sadece sanatçı yetiştirmek değil; her öğrencimizi yaratıcılıklarını geliştirip hayal dünyalarına yepyeni bir bakış açısı kazandırmaktır. Çünkü sanat eğitimi almış ve sanatla bütünleşmiş çocuklar daha geniş düşünme perspektifine sahip olurlar. Bu durum da öğrencilerimize, toplum içerisindeki diğer bireylerin bakış açılarına, hayatlarına, zevklerine ve düşünce yapılarına saygılı olma becerisi kazandırır.

Kendilerini sanat ile ifade eden öğrencilerimiz, bu kulüp sayesinde iç dünyalarını sağlıklı bir şekilde dışavurumunu yaşar. Sanat yolu ile özgüveni gelişir, bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk bilinci kazanır, iş birliğini öğrenir, sevgi ve saygı duyma davranışlarını geliştirir.

Dokunduğun Yaşam, Attığın Sanat Olsun.

Geri dönüşümün ilk ve en önemli adımı bilinç oluşturmak ve değerlendirmektir. Kulübümüzde öğrencilerimizin evlerinde ya da okulda kullandıkları ve attıkları eşyaları, kumaş parçalarını, ambalaj atıklarını çöpe atmıyor, yaratıcılıklarını kullanarak yeniden tasarlıyoruz. Bir atık sanat ürünü ortaya çıkabilmesi için ihtiyacımız olan tek şey; hayal gücümüzdür.