Kulüpler

Pelikan Koleji yaşamın prova yeridir.
Haydi gençler! Yaratacağınız her eser güzeldir.

Haydi gençler! Yaratacağınız her eser güzeldir.

Pelikan Koleji olarak öğrencilerimizin akademik alanda başarılı olmalarını desteklediğimiz gibi sosyal, kültürel, sanat ve spor alanlarında da yetkin olmalarını önemsiyor ve en az bir ilgi alanına sahip olmalarını sağlıyoruz. Sevdikleri ve öğrenmek istedikleri bir alan doğrultusunda, yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için fırsat yaratarak farklı bakış açısı kazanmalarını destekliyoruz. Bu nedenle Pelikan Kulüplerini kurarak öğrencilerimizin ekip halinde proje üretmelerini, sosyal alanda etkin olmalarını, bir enstrüman öğrenmelerini, çift yabancı dili ileri seviyede konuşmalarını ve sportif faaliyetlerde aktif olmalarını sağlamak amacıyla onları yönlendiriyoruz.

Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini desteklemek üzere çok sayıda kulüp seçeneği sunuyoruz.

Pelikan Kulüp ile insanın tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerinin gelişmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Bu çeşitliliği yaratmadaki temel amacımız öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve keşifler doğrultusunda kendilerini geliştirmelerini desteklemektir. Pelikan Kulüpleri sayesinde öğrencilerimiz karar verme becerisi geliştirecek, zamanı yönetmeyi öğrenecek, alışkanlıklarını değiştirecek, sportif faaliyetler ile hareket halinde olacak, kültürel etkinlikler sayesinde fikir alışverişi yapacak ve ekip halinde proje geliştirerek üretimi öğreneceklerdir. Farklı grup etkinlikleri sayesinde iletişim kurmaları güçlenerek toplum bilinci geliştirecekleri ortamlar hazırlanarak sosyallik kazanacaklardır.