Dünya Lideri Atatürk

Dünya Lideri Atatürk

Yine aylardan Kasım ve yine 10 Kasım gününü karşılama hüznünü yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, 10 Kasım 1938 günü saat dokuzu beş geçe yitirdik. Cumhuriyetimizin kurucusunu yitirişimizin 81. yılındayız. 81 yıl önce cismen kaybetmiş olsak da fikirleriyle ve ilkeleriyle hala yaşıyor olduğunu biliyoruz. Pelikan Eğitim Kurumları olarak her zaman Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda eğitim çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Bu vesile dolayısıyla bu yazımızda sizlere Atatürk’ün ölümünden sonra onun hakkında yabancı basın yayın kuruluşlarının ve devlet adamlarının söylemiş olduğu sözlerden alıntılar yapacağız.

İlk olarak Alman basınından başlayalım. Almanlar Atatürk’ün ölümünden sonra; “Atatürk, istiklal hissini taşıyan bütün milletler için ölmez bir semboldür.” ifadesine yer vermişlerdir. İngiliz medyası; “Atatürk adı kadar, çağdaş hiçbir isim büyük saygı telkin edememişti.” ifadesini okurlarıyla paylaşmışlardı. Amerikalılar; “Atatürk’ün, birçok insanın başarmaya maddeten muktedir olmadıkları işleri başarmakta gösterdiği azim ve cesarete ve ortaya koyduğu esere bütün Amerika hayrandır.” sözleriyle Atatürk hakkındaki düşüncelerini paylaşırken, Finlandiya basını ise; “Atatürk olağanüstü bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biriydi. Atatürk olmasaydı yeni Türkiye olmazdı.” sözleriyle duygu ve düşüncelerini okurlarıyla paylaşmıştır.

10 Kasım 1938’de dönemin ABD Başkanı Franklin Roosevelt düşüncelerini şu sözler ile ifade ediyordu; “Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkân kalmamış olmasıdır.” Bir başka ABD Başkanı John F. Kennedy 10 Kasım 1963’te cumhuriyetimizin kurucusu için şu sözleri söylemişti: “Atatürk, bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır…” Yine 1963 yılında, ABD’li General Mc Arthur ise; “Asker, devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biriydi. Kendisi, Türkiye’nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza o, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.” sözleriyle Atatürk’e olan hayranlığını dile getirmiştir.

“Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti.” diyen Chicago (Şikago) Tribüne ve “Savaş sonrası dönemin en yetenekli liderlerinden biri” diyen New York Times gazeteleri, “Almanya, Atatürk’ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.” sözlerini paylaşan Berlin Alman Ajansı ve “Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye’ye bakılarak bu günden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve en ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.” diyen İllüstre Dergisi… Daha birçok devlet adamının ve önemli şahsiyetlerin Atatürk hakkında söyledikleri sözler… Keşke her birini buraya yazabilsek, keşke her sözden sonra göğsünüzü biraz daha kabartabilsek. Atatürk hakkında söylenen bütün sözleri buraya yazamıyor olabiliriz ancak yazdığımız kadarı bile göğsünüzü kabartmaya yetmiştir. Tüm bu sözler cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün Türk Milleti için övünç kaynağı olduğunun birer kanıtıdır ve bizler böyle bir değere sahip olmanın verdiği gururla ve mutlulukla, Atatürk’ün gösterdiği yolda yaşamaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun.

Değerler Eğitiminin Sınavı

Her yıl Ramazan ayı geldiğinde, toplumumuzda dayanışma ve yardımlaşma duyguları pekişir. İnsanların kendini iyi ve huzurlu hissetmesini sağlayan bu manevi ay, özellikle değerler eğitiminin bir

Cambridge Okulları: Eğitimde Kalitenin İzinde

Günümüzde eğitim, bireylerin ve toplumların gelişimi için kritik bir rol oynamaktadır. Eğitim kurumlarının kalitesi, öğrencilerin akademik başarısı, kişisel gelişimi ve gelecekteki kariyerleri üzerinde derin etkilere

Sınavlara Hazırlıkta Davranış Eğitimi

Sınav dönemleri, öğrenciler için hem heyecan verici hem de zorlayıcı bir süreçtir. Başarılı olmak için sadece bilgi değil, aynı zamanda doğru davranışları sergilemek de önemlidir.