İnsan Odaklı Tasarım Sürecı̇

TASARIM SÜRECİ

Çalışmalarımızın temelinde Stanford Üniversitesi D.Okulunda geliştirilen yaratıcı bir problem çözme ve inovasyon keşif süreci olan tasarım odaklı düşünme yer almaktadır. Tasarım odaklı düşünmeyi kullanarak, kalıcı bir değişim için statükoyu iyileştirerek iyi bir şekilde bozmamıza olanak tanıyan yeni fikirler ortaya çıkarabiliriz. Bu sayede öğrenciler empati, işbirliği, iletişim, liderlik, yenilikçilik, eleştirel düşünme, uyum sağlama ve yaratıcılık gibi kritik 21. Yüzyıl becerilerini öğrenir ve uygularlar. Süreç, son kullanıcı göz önünde bulundurularak projenin geliştirilmesine rehberlik eden empatiye derinlemesine dayanmaktadır.

TASARIM BECERİLERİ

Tasarım sürecinin her aşamasında, tasarımcıların o aşamada daha yetkin hale geldikçe kazandıkları belirli beceriler vardır. Tasarımcılar bu becerileri giderek daha fazla kazandıkça, daha gelişmiş tasarım düşünürleri haline gelirler. Her bir beceri listesini bu aşama sayfalarının her birinde bulabilirsiniz:

Uyarı

Toplumumuzda mevcut olan sorunları ve fırsatları tanıma ve araştırma becerisini geliştirmek.

Etkinleştirmek

Bir eylem çağrısı oluşturmak ve heterojen bir ekip toplamak

Empati kurun

Kişiselleştirilmiş, ilgili çözümler oluşturmak için son kullanıcının bakış açısının ön plana çıkarılması

Anlamak

Bakış açımızı geliştirmek ve bir bilgi ve anlayış temeli oluşturmak için veri toplamak ve incelemek

Tanımlamak

Sorunun veya fırsatın eyleme geçirilebilir bir tanımının yanı sıra çözüm ekibinin kapsamının ve ölçeğinin belirlenmesi

Ideate

Statükodan kilometrelerce uzakta çözümler üretmek için yaratıcılığa, detaylandırmaya ve risk almaya dayanın

Prototip ve Test

Anlamlı bir çözüme doğru yinelemek için eyleme yönelik bir önyargı ve değerli geri bildirimler kullanın

Disrupt for Good

İyilik yaratmak için fikirlerimizi yaygınlaştırmak ve güçlendirmek

Değerlendirin ve Yansıtın

Bir sonraki adımda ne yapacağımızı göz önünde bulundurarak yaptıklarımızı analiz edinoku

Son 33

Değerli öğrenciler, sınav sürecinin en kritik dönemlerinden birine adım atıyoruz. Kalan süreçte yapılan çalışmalar artık altın değerinde. İstisnasız bir gerçek var ki tüm bu sınav