Oyun ,  insanın var oluşundan bu yana tüm zamanlarda ve her kültürde olağan eylemin adıdır . Çocuk gerçek dünyaya giden yolda ilk adımını oyunla atar. Oyun  , çocuğun gelişiminde etkin bir rol oynarken aynı zamanda öğrenme ve sosyalleşmenin de temel yapısını oluşturur . Üstelik oyun  çocukların bilişsel , duyuşsal ve psikomotor becerileri ile birlikte dil gelişimi ve sosyal ilişkiler üzerinde de sayısız fayda sağlamaktadır .

Okulumuzdaki oynanan oyunlar , çocuklarımızın dış dünyayı keşfetmesini sağlayıp , somut yaşantı ve soyut düşünce arasında sağlam bir köprü oluşturmasına yardımcı olur. Bu sayede , okulumuz hem derslerde hem ders aralarında öğrencilerimizin yaratıcı düşüncelerini uygulayabilecekleri ve kendilerini gerçekleştirebilecekleri ortam hazırlar.

   Oyunun çocuklara yararı nedir ?

Oyun ,  yepyeni bir algı yaratır .

Oyun , çocuğa sosyal rolleri demene şansı verir.

Oyun, çocuğa, duygularını ve kaygılarını dışa vurma şansı verir.

Çocuk, oyun sayesinde insanlarla ilişkilerini inceleme şansı bulur.

Oyun çocuğa toplu yaşamda gerekli kuralları öğrenme şansı verir.

İyi bir oyun, çocuğun tüm gelişim alanlarını kullanmasına yardımcı olur.

    Okulumuzda oynanan oyunlar nelerdir ?

Okulumuz anasınıfından başlayıp hayat boyu devam edecek olan uzun yolculukta öğrencilerimizin doğal ve aktif öğrenme gerçekleştirebilecekleri oyunlar üzerinde durarak gelişimleri üzerinde etkin bir boyut kazandırmaktadır.

Okulumuz öğrenciler için hem mental hem de fiziksel oyunlara yer vererek öğrenmeyi çok boyutlu hale getirmektedir . Çocuklar için vazgeçilmez olan bahçe ve oyun parkları sayesinde açık havada beyin gelişimlerini etkiler .

Açık alanlarda ; seksek , mendil kapmaca , dokuztaş, saklambaç, toprak oyunları , köşe kapmaca , yerden yüksek , voleybol , basketbol , futbol …

Akıl oyunlarımız ; satranç , mangala , Q-Bitz , sudoku , bilmeceler …

Bunlara ek olarak sınıflarımızda bulunan BBC ( Brain Box Corner) sayesinde öğrencilerimiz derste konuyla ilgili etkinlikler yapabilir zeka geliştiren oyunlar oynayarak görüşlerini geliştirerek olaylara farklı açılardan bakışlar kazanırlar.

Her şey tabiatta bir düzen gibidir :  Dünya döner , balıklar yüzer , kuşlar uçar , bebekler ağlar ve çocuklar oynar . Çocuklar için dünya oyunla başlar.

Son 33

Değerli öğrenciler, sınav sürecinin en kritik dönemlerinden birine adım atıyoruz. Kalan süreçte yapılan çalışmalar artık altın değerinde. İstisnasız bir gerçek var ki tüm bu sınav