Doğru Hedef = Başarı

Başarılı olmak, sizi mutlu hissettirecek bir duruma ulaşmaktır. Başarıyı tatmak ise planlı ve programlı bir çalışmanın neticesinde gerçekleşir. Bu plan ve programa uymak ise disiplin ile sağlanır. Toplumumuz dış denetim ile çalışan bir grup olduğundan dolayı, denetimin iyi olduğu anlarda iyi çalışmalar çıkaran denetimin zayıf olduğu yerlerde kalitenin düştüğü işler ortaya koymaktadır. Bu durum toplumumuzun her yaş ve kesimini kapsamaktadır.

Yapacağımız çalışmalarda dış denetimin değil de iç denetimin aktif olduğu bir sistemi oluşturmak, ürünün ve zamanın verimi muhakkak arttıracaktır. Bu iç denetimi tetikleyecek durum ise gerçek hedefler belirlemek ve bu hedefler doğrultusunda planlar yapmaktır.  Seçtiğimiz hedef ise nesnel ve ölçülebilir olmalıdır ki gelinen aşama nitelendirilsin.

Doğru hedefler insanların çalışma şevklerini arttıran bir durumdur. Kurumumuz için kısa ve uzun vadede hedefler belirlenmektedir. Bu hedefler tepeden tırnağa tüm personele, oradan da öğrenci ve velilere kadar iletilmektedir. Verilen ödevlerden, anlatılan konulara, seçilen okuma kitaplarına, uygulanan etütlere ve yapılan etkinlik veya organizasyonlara kadar her şey tek tek incelenerek hedefi destekleyen özellikte yapılmaktadır. Bilinçsizce çok çalışan bir kurum değil de, hedefine uygun yeteri kadar çalışan bir kurum olduk.

Öğrencilerimiz de bu anlayışı benimseyerek çalışma programları oluşturmaktadır.  Hedeflerine uygun olarak sınavlarda ne kadar soru çözmeleri gerektiğini bilerek kazanımlara çalışıyor. Bu sayede masa başında zamanını boşuna harcamayan öğrencilerimiz daha mutlu ve azimli oluyor. En önemlisi ise hedefledikleri hayata adım adım ilerliyorlar.

İnsan Odaklı Tasarım Sürecı̇

TASARIM SÜRECİ Çalışmalarımızın temelinde Stanford Üniversitesi D.Okulunda geliştirilen yaratıcı bir problem çözme ve inovasyon keşif süreci olan tasarım odaklı düşünme yer almaktadır. Tasarım odaklı düşünmeyi