Doğru Hedef = Başarı

Başarılı olmak, sizi mutlu hissettirecek bir duruma ulaşmaktır. Başarıyı tatmak ise planlı ve programlı bir çalışmanın neticesinde gerçekleşir. Bu plan ve programa uymak ise disiplin ile sağlanır. Toplumumuz dış denetim ile çalışan bir grup olduğundan dolayı, denetimin iyi olduğu anlarda iyi çalışmalar çıkaran denetimin zayıf olduğu yerlerde kalitenin düştüğü işler ortaya koymaktadır. Bu durum toplumumuzun her yaş ve kesimini kapsamaktadır.

Yapacağımız çalışmalarda dış denetimin değil de iç denetimin aktif olduğu bir sistemi oluşturmak, ürünün ve zamanın verimi muhakkak arttıracaktır. Bu iç denetimi tetikleyecek durum ise gerçek hedefler belirlemek ve bu hedefler doğrultusunda planlar yapmaktır.  Seçtiğimiz hedef ise nesnel ve ölçülebilir olmalıdır ki gelinen aşama nitelendirilsin.

Doğru hedefler insanların çalışma şevklerini arttıran bir durumdur. Kurumumuz için kısa ve uzun vadede hedefler belirlenmektedir. Bu hedefler tepeden tırnağa tüm personele, oradan da öğrenci ve velilere kadar iletilmektedir. Verilen ödevlerden, anlatılan konulara, seçilen okuma kitaplarına, uygulanan etütlere ve yapılan etkinlik veya organizasyonlara kadar her şey tek tek incelenerek hedefi destekleyen özellikte yapılmaktadır. Bilinçsizce çok çalışan bir kurum değil de, hedefine uygun yeteri kadar çalışan bir kurum olduk.

Öğrencilerimiz de bu anlayışı benimseyerek çalışma programları oluşturmaktadır.  Hedeflerine uygun olarak sınavlarda ne kadar soru çözmeleri gerektiğini bilerek kazanımlara çalışıyor. Bu sayede masa başında zamanını boşuna harcamayan öğrencilerimiz daha mutlu ve azimli oluyor. En önemlisi ise hedefledikleri hayata adım adım ilerliyorlar.

Değerler Eğitiminin Sınavı

Her yıl Ramazan ayı geldiğinde, toplumumuzda dayanışma ve yardımlaşma duyguları pekişir. İnsanların kendini iyi ve huzurlu hissetmesini sağlayan bu manevi ay, özellikle değerler eğitiminin bir

Cambridge Okulları: Eğitimde Kalitenin İzinde

Günümüzde eğitim, bireylerin ve toplumların gelişimi için kritik bir rol oynamaktadır. Eğitim kurumlarının kalitesi, öğrencilerin akademik başarısı, kişisel gelişimi ve gelecekteki kariyerleri üzerinde derin etkilere

Sınavlara Hazırlıkta Davranış Eğitimi

Sınav dönemleri, öğrenciler için hem heyecan verici hem de zorlayıcı bir süreçtir. Başarılı olmak için sadece bilgi değil, aynı zamanda doğru davranışları sergilemek de önemlidir.