Özel Pelikan Eğitim Kurumları’nda Öğrenci Takibi

Eğitimin amacı ülkenin nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve yurttaşlarına vatandaşlık eğitimini vermektir. Bunu gerçekleştirebilmek için okulumuz, yetiştireceği insan modelini, sahip olduğu eğitim felsefesi ve insan gücü politikası ışığında saptayarak eğitim etkinliklerini bu amaca göre düzenlemektedir.

Okulumuz  Akademik Kazanımlar ve Davranışsal Kazanımlar üzerinde ağırlıklı çalışılmaktadır.

-AKADEMİK KAZANIMLAR,TAKİPLER

Akademik kazanımlardaki en büyük amaç öğrencinin akademik olarak edindiği bilgiyi hayatının her alanına uygulayabilecek düzeye gelmesi ve sorumluluklarının bilincine varmasıdır. Öğrencinin akademik olarak gelişmesi ve akademik bilgiyi  ölçülebilir bir davranışa çevirmek için okulumuzda uygulanan bir takım takip sistemleri vardır. Bunlar:

 • Alt yapı takibi: Pelikan olarak kurumumuza yeni gelen, aramıza yeni katılan  öğrencilerimizi                 sayısal olarak dört işlem ve sayı kavramı üzerinden  değerlendirmesini yapıyoruz. Sözel performans olarak ise  okuma, okuduğunu anlama, okuduğunu anlayarak yazıya dökebilme altyapısını kontrol ediyoruz.  Aynı zamanda geçtiğimiz  senelerde kurumumuzda eğitim görmüş öğrencilerimiz  için de unutulmuş ve zihne tam olarak yerleşmemiş bilgilerin takibi ve kontrolü için de ÖTÇ(Özel Tekrar Çalışması )yapmaktayız. Çünkü biz ‘’Tam Öğrenme modelini benimsiyoruz.
 • HTÇ yani “Hücre Tedavi Çalışmaları”Öğrencinin gelmediği günlerin telafisi, anlaşılmayan konuların birebir çözümü, ödevlerin kontrolleri için okul çıkışlarında yaptığımız çalışmaların bütünüdür.
 • Defter takipleri: Defterlerin eksiksiz, güzel yazı ile düzenli tutulmasının takibidir. Belirli aralıklarla defterler toplanır ve kontroller yapılır. Kontrollerin sonucunda tamamlanması gereken eksikliklerin giderilmesi ve düzenlemelerin yapılması öğrenci ile birebir olur.
 • Kitap okuma takipleri: Her yıl öğrencilerimiz için farklı kitap listeleri oluştururuz. Oluşturduğumuz kitap listeleri aylara bölünür ve öğrencinin belli zaman aralıklarında kitabı bitirmesi sağlanır. Kitap kontrollerinde sınıf içi sesli ve sessiz okumalarla, kitap tartışmalarıyla ve kitap anlatımlarıyla yapılır. Kitabın genel haritası çıkarıldıktan sonra öğrenciler ile kitap üzerine söyleşiler yapılır.
 • Ödev takipleri: Sınıfta işlenen konuların pekiştirilmesi, dersin anlaşılıp anlaşılmadığı, ödevlerin eksik veya tam yapılması, ödevlerin hangi ortamda nasıl yapıldığı gibi birçok maddeye dayalı olarak yapılan kontrollerdir. Ödevlerin zamanın da ve düzgün gelmesi öğrenci için de sorumluluk geliştirici bir eylemdir.
 • Soru Bankası takipleri: Pelikan kültüründe soru bankası takibi önemli yer kaplamaktadır. Soru bankası takibinde öğrencilerin yanlış  çözdüğü soruların kontrolü mutlaka yanlış  soruya geri döndürülerek çözüm yolunun  kavranması ile yapılır .Soru bankası takipleri aynı zamanda soruyu doğru okuma, soru köküne dikkat etme ,soru  çözümlemelerinin doğru yapılması ve öğretmen  takibi ile belirlenen süreler arasında test çözmeyi amaçlayan  bir eylemdir.
 • Haftalık dönütler: Öğrencilerimizin haftalık olarak derslerde, davranışlarında gözlemlediğimiz kazanımların raporlandırılıp veli bilgilendirilmesi   yapılması hem öğrencinin hafta hafta gelişimi hem de noksanlarının daha hızlı giderilmesi için yapılan önemli  eylemlerden

-DAVRANIŞSAL KAZANIMLAR, TAKİPLER

        Organizmanın uyarıcılara verdiği her türlü cevap ya da karşılık davranıştır. Organizmanın uyarıcılara  doğru verdiği ger türlü davranış  çocukların akademik ve günlük yaşamları  için önemlidir. Doğru davranış eğitimi ve doğru davranış kazanımları, bu kazanımların düzgün takip edilmesi eylemi Pelikan ailesi  için büyük bir önem teşkil etmektedir.

Çocuk yetiştirmek büyük sanattır. Çocukların genel davranış özelliklerini anlamak, onların ruh dünyalarına inmek ,anne babanın zorlandığı konulardandır.

Her bir çocuğu ayrı bir dünya olarak kabul edip, onların ruhsal sorunlarına inebilmek, eğitim ve anne-babaların bilinçlenmesi ile olacaktır. Ayrıca çocukların yaşadıkları ortamların, çevre imkânlarının çeşitliliği ve kalitesi bu sorunların oluşması ve sürecinde etkili olabilmektedir.

Okulumuz davranışsal kazanımlar sürecinde aile ,  öğrenci ve öğretmen ile iş birliği içerisindedir. Davranışsal kazanımların asıl amacı öğrencileri hayata hazırlamak ve zorlu süreçlerle mücadele edebilecek bireyler yetiştirmektir. Bunun için:

 •  Kazanım destekli veli ziyaretleri,
 • Kazanım destekli okul gezileri,
 • Değerler Öğretimi( Misafir karşılama, selamlaşma, erdemler vb.),
 • Yaşamsal Ödevler,
 • Öğrenci Takip Raporları ,
 • Haftalık Olarak Takibi yapılan davranış çizelgeleri

gibi  Pelikan Eğitim Kurumlarında yapmış olduğumuz takipler ve raporları öğrencinin hem kişisel , hem davranışsal, hem de akademik olarak gelişmesi yönünde önemli eylemlerdir.

Tüm bu eylemlerin  sonucunda Pelikan ailesi olarak iletişimi güçlü, karşılaşabileceği zorlukları mantığı ve doğru davranışıyla çözebilen derslerinde ve günlük hayatında başarıyı yakalayabilen öğrenciler yetiştiriyoruz.

Değerler Eğitiminin Sınavı

Her yıl Ramazan ayı geldiğinde, toplumumuzda dayanışma ve yardımlaşma duyguları pekişir. İnsanların kendini iyi ve huzurlu hissetmesini sağlayan bu manevi ay, özellikle değerler eğitiminin bir

Cambridge Okulları: Eğitimde Kalitenin İzinde

Günümüzde eğitim, bireylerin ve toplumların gelişimi için kritik bir rol oynamaktadır. Eğitim kurumlarının kalitesi, öğrencilerin akademik başarısı, kişisel gelişimi ve gelecekteki kariyerleri üzerinde derin etkilere

Sınavlara Hazırlıkta Davranış Eğitimi

Sınav dönemleri, öğrenciler için hem heyecan verici hem de zorlayıcı bir süreçtir. Başarılı olmak için sadece bilgi değil, aynı zamanda doğru davranışları sergilemek de önemlidir.